PROGRAM 2023

LØRDAG 24. JUNI

Kl: 16:00-19:00 RØRA-SOMMERFESTEN 

Kl: 17:45-18:45 - BUSS - Shuttle fra Porsgrunn
* Tar med påstigende langs veien
* Gi tydelig tegn!

Kl: 18:00 KONSERTOMRÅDET ÅPNER

Kl: 19:00 KEIINO 

Kl: 20:00 DJ egen scene 

Kl: 20:30 EIRIK SØFTELAND

Kl: 21:30 DJ egen scene 

Kl: 22:00 KEVIN LAUREN

Kl: 22:45 DJ egen scene 

Kl: 23:15 DDE 

Kl: 00:45 KONSERT SLUTT FRA HOVEDSCENE

Kl: 00:45 DJ 
Kl: 01:00 ALKOHOLSALGET STENGER

Kl: 02:00 FESTIVALOMRÅDET STENGER

Kl: 01:00-02:00 BUSS 
* Shuttle fra Rørafestivalen 
* Slipper av langs veien!