BUSS

BUSS tur/retur Porsgrunn - Rørafestivalen

BUSS TIDER

Forbehold om endring av tider - følg med på oppdaterte tider

Fra Porsgrunn

Bussterminalen Kammerherreløkka 

Fredag 
15:30-17:00 (hver 30.min): 15:00: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
17:30-18:45 (hver 15.min): 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45
19:00-22:00 (hver 60.min): 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Lørdag
09:30-13:30 (hver 60.min): 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
14:00-17:00 (hver 30.min): 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
17:30-18:45 (hver 15.min): 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45
19:00-21:00 (hver 60.min): 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Søndag
09:30-15:00 (hver 30.min): 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00    
15:15-16:45 (hver 15. min): 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45
17:00-20:00 (hver 60.min): 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Fra Rørafestivalen

Røra Badeplass Bergsbygda 

Fredag
15:30-21:00 (hver 30.min): 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
18:00-18:45 (hver 15.min): 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00
19:30-21:30 (hver 60.min): 19:30, 20:30, 21:30
23:00-24:00 (skytteltrafikk): KONTINUERLIG AVGANGER

Lørdag
10:00-21:00 (hver 60.min): 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
14:30-17:30 (hver 30.min): 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
18:00-19:00 (hver 15.min): 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00
19:30-23:30 (hver 60.min): 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
01:00-02:00 (skytteltrafikk): KONTINUERLIG AVGANGER

Søndag
10:00-15:00 (hver 30.min): 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00
15:30-17:15 (hver 15. min): 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15
17:30-19:30 (hver 60.min): 17:30, 18:30, 19:30
21:00-22:00 (skytteltrafikk): KONTINUERLIG AVGANGER